+358 20 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

DÄCKSÄKERHETSKORTETS FORTBILDNING

Däcksäkerhetskortet är ett branschspecifikt säkerhetskort. Kortet är i kraft fem år.  Förnyande av kortet förutsätter godkänd fortbildningskurs. Fortbildningens centrala tema är ständig förbättring av arbetarskyddet och utredning och bedömning av farorna i arbetet.

Arbetarskyddscentralen TTK administrerar däcksäkerhetsutbildningen och beviljar däcksäkerhetskorten.

Följande däcksäkerhetsutbildningas 2019

26.9.2019 Vanda, Original Sokos Hotel Vantaa

Målgrupp

Verkställande direktörer, filialchefer, försäljare och däckmontörer, som avlagt däckkortsexamen för fem år sedan

Fortbildningens målsättningar

  • ge grundfärdigheter att utreda och bedöma farorna i arbetet
  • öka vetskapen om samarbetets betydelse
  • förbättra arbetarskyddet på arbetsplatserna
  • förbättra attityden till arbetarskyddet
PROGRAM

Kursavgift

82 € + moms 24 %, totalt 101,68 €. I priset ingår kursmaterial och traktering enligt programmet samt däcksäkerhetskortet. Kursavgiften faktureras i efterhand.

Återbud

Anmälan är bindande. Deltagande kan inhiberas avgiftsfritt senast 14 dagar före utbildningstillfället. För återbud därefter faktureras 50 % av kursavgiften. I fall av uteblivande utan anmälan, faktureras hela kursavgiften. Deltagare kan bytas avgiftsfritt.

Anmälning
Niina Korpi, p. 020 595 5052 eller
koulutus@autonrengasliitto.fi

Lisätiedot
Jukka Pekka Jantunen, TTK, 050 352 5840
Kalle Forsman, Industri facket, 050 596 8436
Östen Brännäs, ARL, 0400 604 344

Sök