Grundexamen inom bilbranschen

Grundexamen inom bilbranschen är utbildning på andra stadiet. Bilbranschens grundexamen är en grundexamen som avläggs som en grundläggande yrkesutbildning. Grundexamen har reviderats 5.11.2014 och examensdelarnas omfattning definieras i den nya examensstrukturen med kompetenspoäng. Omfattningen av en yrkesinriktad grundexamen är 180 kompetenspoäng (tidigare 120 studieveckor/3 år). En del av studierna som ingår i grundexamen avläggs utanför läroanstalten. Inlärning i arbetet innebär att en del av utbildningen förläggs på arbetsplatser i autentisk arbetsmiljö. Omfattningen av inlärning i arbetet har inte särskilt definierats, men ofta är det i examen fråga om minst 6 månader. En yrkesinriktad grundexamen avläggs huvudsakligen vid andra stadiets läroanstalter enligt en läroplan som baserar sig på examensgrunderna.

 

En yrkesinriktad grundexamen kan också avläggas som fristående examen.  En fristående examen avläggs genom att examinanden vid examenstillfället påvisar det kunnande som förutsätts i examensgrunderna. Examenstillfället ordnas främst i autentiska miljöer i produktions- eller servicesituationer inom arbetslivet. Kraven på yrkesskicklighet är desamma oavsett hur man avlägger examen.

 

Grundexamen inom bilbranschen 2014:

(http://www.oph.fi/download/167985_ge_inom_bilbranschen_01082015_SA3.pdf)

 

Grundexamen inom bilbranschen inkluderar sex kompetensområden:

 

  • Kompetensområdet för bilteknik (fordonsmekaniker)
  • Kompetensområdet för bilförsäljning (bilförsäljare)
  • Kompetensområdet för reservdelsförsäljning (reservdelsförsäljare)
  • Kompetensområdet för bilplåtslagning (bilplåtslagare)
  • Kompetensområdet för billackering (billackerare)
  • Kompetensområdet för reparation avmotordrivna småmaskiner (småmaskinsreparatör)

 

Till alla kompetensområden ovan kan som valbara examensdelar inkluderas däckstudier:

  • Däckarbeten, 15 kompetenspoäng (tidigare 10 studieveckor) (valbara examensdelar 2.7.2).
  •  Försäljning av däck och fälgar, 15 kompetenspoäng (valbara examensdelar 2.7.20).