020 595 5000 info@autonrengasliitto.fi

Tutkimustiivistelmä – Autonrengasliiton kesärengastutkimus 1997-2016::

KESÄRENKAIDEN SYYSKUNTO KÄÄNTYI NOUSUUN

Talouden elpyminen ja kuluttajien luottamuksen vahvistuminen näkyvät vähitellen myös tien päällä. Rengasratsioissa syksyllä 2016 kesärenkaiden syyskunto koheni ennätyslukemiin koko 20 vuoden seurantajaksolla. Huonokuntoisilla renkailla ajaa enää joka kymmenes autoilija, kun pahimmillaan osuus oli lähes 25 prosenttia.

Henkilö- ja pakettiautojen kesärenkaiden kuntoa on tutkittu Suomessa syksystä 1997 lähtien Autonrengasliiton, Liikenneturvan ja poliisin järjestämien rengasratsioiden yhteydessä. Renkaita on tarkastettu vuosien varrella yhteensä 186 697 autosta. Urasyvyyksiä on mitattu kuntoseurannan aikana lähes 750 000 yksittäisestä renkaasta.

Syksyllä 2016 rengasratsioita järjestettiin laajamittaisesti yhden välivuoden jälkeen. Kampanjaviikolla 12.–16.9. tarkastettiin yhteensä 8 748 henkilö- ja pakettiauton renkaat
45 eri paikkakunnalla. Päähuomio kohdistettiin jälleen renkaiden urasyvyyksiin. Auto luokitellaan huonorenkaiseksi, jos sen kuluneimman renkaan urasyvyys on 0–2 mm.

Joka kymmenes ajaa huonokuntoisilla renkailla

Syksyllä 2016 huonokuntoisia kesärenkaita oli 10,5 prosentilla autoilijoista eli vähemmän kuin kertaakaan aiemmin koko kuntoseurannan aikana. Huonorenkaisia autoja oli viime syksynä peräti 4,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Laittomilla, urasyvyydeltään alle 1,6 millin renkailla rengasratsiaan ajoi kaksi prosenttia autoilijoista.

Autokantaan suhteutettuna liikenteessä oli vuonna 2016 noin 309 000 huonoilla kesärenkailla varustettua henkilö- ja pakettiautoa. Eli määrällisestikin vähemmän kuin koskaan aiemmin autokannan kasvusta huolimatta. Vuoden 2016 lopussa rekisterissä oli yli 3,7 miljoonaa henkilö- ja pakettiautoa, joista liikennekäytössä 2 940 808 autoa.

Alueelliset erot kaventuneet kuntoseurannan aikana

Huonorenkaisten autojen osuudet vaihtelivat syksyllä 2016 maakunnittain 8,1:sta 24,4 prosenttiin. Alueelliset erot kesärenkaiden syyskunnossa ovat kaventuneet selkeästi kuntoseurannan aikana paria poikkeusta lukuun ottamatta. Tutkimusaineistoa ei ole painotettu vastaamaan autokannan alueellista jakaumaa.

Maakuntavertailussa vähiten huonorenkaisia autoja tavattiin Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kehnoimmilla renkailla ajettiin jälleen Etelä-Pohjanmaalla, Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Vuosien varrella eniten parannusta on tapahtunut Lapissa, jossa kampanjointikin on ollut kaikista vilkkainta.

Renkaiden kehnoa kuntoa ei edelleenkään tunneta

Monet ajavat renkaansa kesäkaudella huomaamattaan kehnoon kuntoon. Syksyllä 2016 huonorenkaisista autoilijoista vain joka neljäs (27 %) tiedosti renkaidensa kunnon. Useimmat huonoilla renkailla ajavista eivät siten osaa sopeuttaa ajotapaansakaan renkaiden ja olosuhteiden mukaan muodostaen liikenteessä todellisen riskiryhmän.

Seitsemällä paikkakunnalla tarkastettiin urasyvyyksien ohella myös rengastyyppi ja rengaspaineet. Tässä 2 353 auton otoksessa talvirenkaita oli 4 prosentilla, suuria paine-eroja 4,3 prosentilla ja huonokuntoisia renkaita 10,8 prosentilla autoilijoista. Vähintään yksi renkaisiin liittyvistä puutteista todettiin noin joka kuudennella (17,4 %) autoilijalla.

Syksyn 2017 Rengasratsia-kampanja järjestettiin tiedotuspainotteisesti ilman laajamittaisia rengasratsioita. Kesärenkaiden kuntokehityksestä saatiin kuitenkin tuoreeltaan osviittaa muutamalla paikkakunnalla suoritetuista tarkastuksista.

Lähde:    Kesärengastutkimus 1997–2016. Henkilö- ja pakettiautojen renkaiden kunto syksyn rengasratsioissa (Autonrengasliitto ry, 2017)

Haku