Däckbranchens yrkesutbildning

Bildäcksförbundet har under senare år gjort en betydande satsning på utveckling av yrkesutbildningen. I framtiden krävs det i däckbranschen en mångsidig yrkesskicklighet, ett starkt yrkeskunnande och en ständig kompetensutveckling. Yrkesutbildningssatsningen har varit helt nödvändig, eftersom däckarbetets svårighetskrav har ökat märkbart under de senaste åren. Därtill är det ytterst viktigt, att branschen fortlöpande kan säkerställa tillgången på högklassig och yrkeskunnig arbetskraft och att yrkesskickligheten även fortsättningsvis kan utvecklas till att motsvara framtida kompetenskrav.

 

Till de valbara examensdelarna av grundexamen inom bilbranschen har fogats yrkesinriktade examensdelar för däckarbete och för försäljning av däck och fälgar, båda studieprogrammen omfattar 15 kompetenspoäng (tidigare 10 studieveckor).

 

Yrkesexamen inom däckbranschen är en logisk och målmedveten fortsättning på yrkeskompetensutvecklingen inom däckbranschen. Examensgrunderna trädde i kraft 1.10.2012.

 

Utbildningssystemet i Finland (http://www.oph.fi/utbildning_och_examina)