Klassificeringskriterier

Av EU-däckmärkningen framgår däckets drivmedelseffektivitet och våtgrepp (A–G) samt ljudnivåklass och det uppmätta värdet för däck- och vägbanebuller.


 Däckets drivmedelseffektivitet fastställs enligt rullmotståndet på skalan A–G. Däck med lägsta rullmotstånd hänförs till klass A. Däck vars rullmotstånd representerar den bästa klassen A kan minska bränsleförbrukningen med hela 7-8 procent i jämförelse med de sämsta G-klassdäcken.

Obs. Även förarens körsätt inverkar i avgörande grad på drivmedelseffektiviteten. Med miljövänlig körning och riktigt däcktryck kan man spara på bränslekostnaderna och minska koldioxidutsläppen.

Däckets våtgrepp klassas enligt bromssträckan på vått underlag med användning av skalan A-G. Den kortaste bromssträckan på vått underlag uppnås med ett A-klassat däck. När däckets våtgreppsklass höjs med ett steg förkortas bromssträckan enligt grov uppskattning med en billängd från 80 km/h i timmen på våt vägyta. Våtgrepp avspeglar inte väggrepp på snö eller is.

MärkäpitoObs. Däckets våtgreppsprestanda försvagas väsentligt i takt med däckets slitage. Lagen kräver ett mönsterdjup på minst 1,6 mm för sommardäck men säkerhetsrekommendationen i vått väglag är minst 4 mm.

Externt däck-och vägbanebuller fastställs enligt den ljudnivå som däcket utanför bilen ger upphov till. Däckets ljudnivåklass anges på en trestegsskala och den externa ljudnivån som ett uppmätt värde i decibel. Ett däck som hänförs till den tystaste ljudnivåklassen markeras med en svart ljudvåg. Tre svarta ljudvågor markerar den bullrigaste ljudnivåklassen.

 Obs. Dubbdäck omfattas inte av EU-däckmärkningen genom att det vid mätning av rullmotståndet använda laboratorieförfarandet inte lämpar sig för testning av dubbdäck.