Publiceringssätt

EU-däckmärkningen skall vara på ett synligt ställe antingen med en dekal som klistrats på däcket eller med tryckta märken som finns synliga i omedelbar närhet av däcken. Därtill bör märkningen ingå i allt tekniskt reklammaterial, inbegripet sådant material som tillhandahålls via internet.

Eu rengasmerkintämalliMed tekniskt reklammaterial avses tekniska manualer, broschyrer, foldrar och kataloger vare sig dessa är i tryckt eller elektronisk form eller tillgängliga på internet samt webbplatser, vilka har till syfte att marknadsföra däck för konsumenter och som anger däckens specifika tekniska parametrar.

Med tekniskt reklammaterial avses inte annonsering på affischtavlor eller i tidningar, tidskrifter, radio, television eller i motsvarande nätutgåvor.

Konsumenten får information om däckklassificeringen av däckförsäljaren ifall däcken inte finns för påseende.

Klassificeringsuppgifterna ges på eller tillsammans med faktura som konsumenten får vid inköp av däck.

Däcktesterna som presenteras i motortidningarna och sakkunniga däckförsäljare hjälper att hitta de för konsumenternas egna behov bäst lämpade däcken.