Däcksäkerhetskortets fortbildning

Däcksäkerhetskortets fortbildning inleddes 3.3.2011. Centrala teman för fortbildningen är ständig förbättring av arbetarskyddet, samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare och förbättrandet av inställningen till arbetarskyddet.

Målsättningen med fortbildningen är att ge grundfärdigheter att utreda och bedöma farorna i arbetet, att öka vetskapen om samarbetets betydelse och att förbättra arbetarskyddet på arbetsplatserna.

I utbildningen behandlas sammandrag från grundkursens grupparbeten, ansvarsfrågor, ständig förbättring av arbetarskyddet, repetition av arbetarskyddet i däckverkstäder, undervisning och handledning för arbetstagarna, bullerfrågor, utredning och bedömning av farorna i arbetet, grunderna i första hjälp och försläckning av eldsvåda. Utredning och bedömning av farorna i arbetet är av avgörande betydelse i hanteringen av arbetarskyddet. Därför valdes utredning och bedömning av farorna i arbetet som centralt tema i fortbildningen. Faromoment som inte har identifierats kan man inte avvärja. Dessutom ingår i fortbildningsprogrammet grupparbetet ”Ska vi ha ett möte” och tentamen. I grupparbetet behandlas på ett enkelt sätt utredning och bedömning av faror i arbete.

Under tidsperioden 3.3.2011 – 16.2.2017 har arrangerats 22 utbildningstillfällen, vid vilka 392 personer har avlagt examen.

Följande däcksäkerhetsutbildningas arrangeras nästä gång 21.9. i Helgingfors enligt bifogat program.

Däcksäkerhetskortet är i kraft i 5 år, varför fortbildningen är avsedd främst för personer som innehar däcksäkerhetskort vars giltighet gått ut eller är på utgående.  Deltagande i fortbildningen är naturligtvis möjligt för alla som är intresserade av att förbättra arbetarskyddet oberoende om däcksäkerhetskortet är i kraft.

Tilläggsinformation om fortbildningen ger Vesa Kotaviita 0400 460 669 (TTK Arbetarskyddscentralen) Paavo Salo (TEAM Industribranschernas fackförbund) (09) 7739 7332 eller 050 303 9276 och Östen Brännäs (Bildäcksförbundet) 020 595 5051 eller 0400 604 344 .