Däckratsia 2016 -säkerhetskampanj

Kampanjbroschyr 2016

Kampanjtransparenter 2016

Bakgrund    
Sedan hösten 1997 har Bildäcksförbundet, Trafikskyddet och Polisen i samverkan arrangerat en årligen återkommande övervaknings- och informationskampanj med fokus på person- och paketbilars sommardäck. Däckratsiakampanjerna har på ett effektivt sätt fått bilisterna att fästa uppmärksamhet vid däckens höstskick. Däckens skick har väsentligt förbättrats under årens lopp. Kampanjen hör till European Road Safety Charter, som är en del av EU:s trafiksäkerhetsprogram.

Kampanjens namn och tema
"Däckratsia 2016" – säkerhetskampanj
”Kolla däcken i tid”, som betonar bilistens eget ansvar.

Undertecknare
Bildäcksförbundet, Trafikskyddet och Polisen

Målsättningar  
 
> att påminna om däckens säkerhetsbetydelse i höstens blötfören
> att aktivera bilisterna att kolla däckens skick och lufttryck regelbundet
> att få bilisterna att köra med trygga däck som lämpar sig för rådande väglag  

Budskap
1.    Säkerhetsrekommendation på minst 4 millimeters mönsterdjup
2.    Förse bilen med däck som lämpar sig för rådande väglag
3.    Kontrollera däckens lufttryck minst en gång i månaden
4.    Bra kvalitet på däcken hjälper inte, om föraren tar risker
5.    Returnera gamla däck kostnadsfritt till återvinning

Kampanjhelhet
Polisen och Bildäcksförbundet arrangerar som en central del av kampanjen informativa däckratsior på 50 - 60 orter. Förutom däckens mönsterdjup kontrolleras också på 5 orter däckens lufttryck, när däck-trycket senast kontrollerats, däcktyp och om fråga är om ung bilförare (18-24 år).

Trafikskyddet och Bildäcksförbundet sköter informationsverksamheten regionalt och på riksplanet. Till stöd för informationsverksamheten används sommardäcksundersökningens 2014 resultat samt nyaste undersökningsresultat om däckrisker och blötförestest.

Tidtabell

TV -infoinslag
7.9.- 18.9.
Förhandsinfoons. 7.9.
Rikspressinfo i Helsingforsmå 12.9. klo 10.00
Informativa däckratsior runt om i landet  
12.9. - 16.9.
Regionala pressträffar12.9. - 16.9.
Lokala pressträffar12.9. - 16.9.

Uppföljning
Effekten av kampanjen följs upp genom att granska kvantiteten och kvaliteten av kampanjens medie-publicitet samt hur sommardäcksundersökningen utfallit. Hur väl samarbetet fungerat mellan kam-panjens parter bedöms i efterhand i uppföljningsdiskussioner mellan parterna.

Kampanjansvariga
Kampanjledning och koordinering: Risto Keskiruokanen och Östen Brännäs (Bildäcksförbundet, BDF)
Ratsiaförberedelser och realisering: lokalpolisen och BDF:s regionansvariga och ratsiachefer
Riksomfattande mediekontakter: Jouko Lahti (JL Interaction)
Expertutlåtanden: Risto Keskiruokanen och Jarmo Nuora (BDF)
Lokala mediakontakter: Trafikskyddets distriktsbyråer och BDF:s regionansvariga och ratsiachefer