Däcksäkerhetskortutbildning

Däcksäkerhetskortet är det första branschspecifika säkerhetskortet i Finland. Målsättningen med däcksäkerhetskursen som föregår beviljande av säkerhetskortet, är att ge baskunskap om arbetarskyddet och om riskerna och ansvarsfrågorna vid däckarbete, få deltagarna att fästa uppmärksamhet vid hur däckpumpning sker på ett tryggt sätt. Ett av de huvudsakliga målen är att förbättra attityden till arbetarskyddet. Utbildningen är öppen för alla.

 I utbildningen behandlas dödsolyckor vid däckmontering, förfarande vid olycksfall, arbetarskydd i gummiverkstäderna, trygg hantering av däck, trygg montering av däck på fälg, trygg pumpning av däck samt däckmontering utanför arbetsplatsen. Dessutom ingår i utbildningsprogrammet grupparbete och tentamen. I grupparbetet behandlas den egna arbetsplatsen, riskerna och de största riskerna på den egna arbetsplatsen och metoder för förbättring av arbetarskyddet på den egna arbetsplatsen.

Utbildningen inleddes 31.5.2006. Under tidsperioden 31.5.2006 – 21.2.2017 har arrangerats 46 utbildningstillfällen, vid vilka 1503 personer har avlagt examen.

1500 däcksäkerhetskortet
Det 1500 däksäkerhetskortet beviljades åt däckmontören Jussi Toivonen från Gummisepät Oy i Uleåborg 15.2.2017.

Utbildningen administreras av Arbetarskyddscentralen. Arbetarskyddscentralen är den instans som beviljar däcksäkerhetskortet till dem som avlagt examen. Kortet gäller i fem år. Arbetarskyddscentralen handhar registreringen av kortinnehavarna. Förnyande av kortet förutsätter godkänd fortbildningskurs.

Följande däcksäkerhetsutbildningas arrangeras nästä 20.9. i Helgingfors enligt bifogat program

Tilläggsinformation om utbildningen ger Vesa Kotaviita 0400 460 669 (TTK Arbetarskyddscentralen), Paavo Salo (TEAM Industribranschernas fackförbund) eller 050 303 9276 och Östen Brännäs (Bildäcksförbundet) 0400 604 344 .