Däckmarknaden

DÄCKMARKNADEN 2016

Försäljningsstatistik 20156
Förbundets försäljningsstatistik publiceras en gång i månaden. I statistiken för år 2016 deltar 13 företag, som representerar 184 verksamhetsenheter av förbundets totala antal 257. Produktgrupperna är 8. Försäljningsstatistikens täckning är statistiskt betydande.

Produktgrupperna är följande: personbilars sommardäck, personbilars vinterdäck, paketbilars sommardäck, paketbilars vinterdäck, nya buss- och lastbilsdäck, regummerade buss - och lastbilsdäck (kundregummering/regummering på egna stommar), lantbruksdäck, drivande samt specialfälgar.

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK 2015-2015

Förbundets försäljningsstatistik 31.12.2016 visar, att sommardäckens eftermarknad har minskat med 2 % och vinterdäckens med 5 %. Eftermarknaden av paketbilars sommardäck har minskat med 1 % och för vinterdäckens del med 6 %. Försäljningen av regummerade buss- och lastbilsdäck har minskat med 7 % och försäljningen av nya buss- och lastbilsdäck
har ökat med 14 %.

Regummeringsstatistik 2014 - 2016

För regummeringens del visar statistiken en minskning av personbilsdäcken från
70 372 till 53 054 år 2016. Regummerade lastbilsdäck har minskat från 159 969 däck år 2015 till 147 777 däck år 2016.


Marknaden
I Finland säljs cirka 1 350 000 nya personbilars sommardäck och cirka 1 800 000 miljoner nya vinterdäck. Paketbilars sommar- och vinterdäck säljs totalt cirka 350 000 däck. Nya buss- och lastbilsdäck säljs på årsbasis cirka 150 000 däck.