Skymtar slitagevarnarna fram?

Försommarens sträva vägytor kan ha nött bildäcken i oväntat dåligt skick. Mönsterdjupet på var fjärde bilists sommardäck avviker från varandra på höstarna med åtminstone två millimeter. Om skillnaden på däckens skick växer sig större, är det skäl att montera de bättre däcken bak.

Läs mer

 "Däckratsia 2016" - säkerhetskampanjen arrangerades 12.- 16.9.2016. Bildäcksförbundet, Trafikskyddet och polisen har arrangerat informativa däckratsior sedan hösten 1997. Kampanjen hör till European Road Safety Charter, som är en del av EU:s trafiksäkerhetsprogram.  Läs meraSommardäcksundersökning 1997 - 2014
. Sämstä däckstandarden på 10 år.  Läs mera


 

 Däcken har under 2000 -talet varit riskfaktor i var sjunde dödskrock som förorsakats av person- och paketbil. Mera om däckrisker här.